มหาวิทยาลัยภาคกลาง

News  

ข่าวประชาสัมพันธ์

22.02.18
         ฐานข้อมูลงานวิจัย

18.08.17
         กิจกรรมสัมมนา BE YOUR OWN BOSS ลงทุนแฟรนไชส์อย่างไรให้สำเร็จ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 น. – 16.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท

12.08.17
         วันแม่แห่งชาติ 2560

26.07.17
         โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านคุ้งวารี

21.07.17
         โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
         โรงเรียนวัดคลองคาง
         โรงเรียนวัดเกรียงไกร

19.07.17
         โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
         โรงเรียนบ้านวังยาง
         โรงเรียนวัดท่าซุด
         โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ

07.07.17
         โครงการพัฒนาการเรียน การสอน การประเมินผลความรู้และทักษะภาษาอังกฤษด้วย CEFR