ทะเบียนและวัดผล

  ข่าวสาร/ประกาศ


04.03.63   สอบประมวลความรู้ข้อเขียน ภาคการศึกษาที่ 2/2562

7 มีนาคมหมวดวิชาทั่วไป
8 มีนาคมหมวดวิชาเลือก

12.01.63   ลงทะเบียนเรียนปริญญาตรี หลักสูตรเรียนเสาร์อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่ 3/2562

11 - 20 มกราคมยื่นแบบขอผ่อนผันการศึกษา
25 - 30 มกราคมลงทะเบียนและชำระเงิน
15 กุมภาพันธ์เปิดภาคการศึกษา

  ขั้นตอนการลงทะเบียน


 1. คลิกเลือกหลักสูตร
 2. ล็อกอินเข้าระบบ
 3. คลิก
 4. คลิก
 5. ตรวจสอบรายละเอียดและรายวิชา และคลิกปุ่ม
  *** การคลิกปุ่ม ยืนยัน จะเป็นการเพิ่มรายชื่อนักศึกษาลงในรายชื่อผู้ลงทะเบียนเรียน ซึ่งจะ ปรากฎในรายชื่อเข้าเรียน ***
 6. คลิก เพื่อ print เอกสารสำหรับการชำระเงิน
 7. ส่งเอกสารการชำระเงินที่ LINE มหาวิทยาลัยภาคกลาง (ID: @sky) 064 129 4576
หมายเหตุ:
 1. เมื่อหมดเขตการลงทะเบียนเรียน จะไม่สามารถยืนยันการลงทะเบียนได้
 2. เมื่อดำเนินการยืนยันการลงทะเบียนแล้ว จึงจะสามารถพิมพ์ใบ Teller Payment ได้
 3. หลังจากหมดเขตการลงทะเบียนเรียน ยังสามารถพิมพ์ใบ Teller Payment ได้
 4. นักศึกษาที่ไม่ได้ดำเนินการตามกำหนดเวลา ติดต่อที่มหาวิทยาลัย
*** นักศึกษาที่ประสบปัญหา/มีคำถามเกี่ยวกับการลงทะเบียน คลิก ที่นี่ ***

  ยื่นขอเอกสาร

บัณฑิต​ มหาบัณฑิต​ ที่มีความประสงค์จะขอรับเอกสาร​ ใบรายงานผลการศึกษา​ ใบรับรองการศึกษา​ ปริญญาบัตร​ ให้ดำเนินการ ดังนี้

 1. กรอกข้อมูลที่แบบฟอร์มด้านล่าง​ และแนบไฟล์บัตรประชาชนหรือ​ passport
 2. คลิกปุ่มส่งข้อมูล
 3. รอการตอบรับจากมหาวิทยาลัยทางอีเมลหรือโทรศัพท์
จำรหัสไม่ได้
จำปีการศึกษาไม่ได้
เอกสารที่ขอรับ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ใบรายงานผลการศึกษา (transcript) ภาษาไทย
ใบรายงานผลการศึกษา (transcript) ภาษาอังกฤษ
ใบรับรองการศึกษา ภาษาไทย
ใบรับรองการศึกษา ภาษาอังกฤษ
ใบปริญญาบัตร
เหตุผลที่ขอรับ
เอกสารเดิมชำรุด
เอกสารเดิมสูญหาย
ไม่ได้มารับเอกสารตามกำหนด
การรับเอกสาร
รับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
มอบฉันทะให้ผู้อื่นรับแทน
จัดส่งทางไปรษณีย์ (ระบุที่อยู่)


upload ไฟล์สำเนาบัตรประชาชน/passport

 1. คลิกเลือกหลักสูตร
 2. ล็อกอินเข้าระบบ

  username: รหัสนักศึกษา 7 หลัก (ปริญญาโท) / 9 หลัก (ปริญญาตรี)
  password: วันเดือนปีเกิด 8 หลัก (ตัวอย่าง 10 เมษายน 2542 = 1004252)
นักศึกษาที่เข้าระบบไม่ได้ คลิกที่

  เข้าระบบไม่ได้