เมษายน 2562
26.04.19   ผลการเรียนหลักสูตรเรียนเสาร์อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่ 2/2561
26.04.19   ประเมินการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2561
25.04.19   กำหนดการสัมมนาวิชาการปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 3/2561
21.04.19   ตารางสอบกลางภาค ภาค ฤดูร้อน/2561 หลักสูตรปกติ
21.04.19   ผลสอบประมวลความรู้ข้อเขียน รอบ 2 ภาค 3/2561 (Login ก่อนใช้งาน)
06.04.19   ตารางสอบปลายภาค ภาค 3/2561 เสาร์อาทิตย์

มีนาคม 2562
22.03.19   ตารางสอบประมวลความรู้ข้อเขียน ภาค 3/2561 (รอบ 2)
20.03.19   ผลสอบประมวลความรู้ข้อเขียน ภาค 3/2561 (Login ก่อนใช้งาน)
15.03.19   ตารางสอบกลางภาค หลักสูตรเรียนเสาร์อาทิตย์ ภาค 3/2561
07.03.19   ตารางสอบประมวลความรู้ข้อเขียน ภาค 3/2561
03.03.19   ตารางสอบปลายภาค หลักสูตรปกติ ภาค 2/2561

ธันวาคม 2561
13.12.18   ตารางสอบ/รายชื่อเข้าสอบ หลักสูตรปกติ ภาค 2/2561
04.12.18   ผลสอบประมวลความรู้ปากเปล่า ภาค 2/2561
04.12.18   ผลสอบ ภาค 1/2561 หลักสูตรปกติ

พฤศจิกายน 2561
30.11.18   ตารางสอบ/รายชื่อเข้าสอบ ภาค 2/2561 เสาร์อาทิตย์
23.11.18   ผลสอบ ภาค 1/2561 เสาร์อาทิตย์
21.11.18   ผลสอบประมวลความรู้ รอบ 2 ภาค 2/2561
07.11.18   ตารางสอบประมวลความรู้ รอบ 2 ภาค 2/2561
02.11.18   ผลสอบประมวลความรู้ ภาค 2/2561

ตุลาคม 2561
18.10.18   ตารางสอบประมวลความรู้ ภาค 2/2561
15.10.18   ลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2561
04.10.18   ตารางสอบกลางภาค เสาร์อาทิตย์ ภาค 2/2561
04.10.18   รายชื่อเข้าสอบกลางภาค เสาร์อาทิตย์ ภาค 2/2561

กันยายน 2561
08.09.18   ลงทะเบียนเรียน เสาร์อาทิตย์ ภาค 2/2561 (Login ก่อนใช้งาน)
07.09.18   ตารางสอบปลายภาค เสาร์อาทิตย์ ภาค 1/2561
07.09.18   รายชื่อเข้าสอบปลายภาค เสาร์อาทิตย์ ภาค 1/2561
07.09.18   ผลสอบ เสาร์อาทิตย์ ภาค 3/2560 (Login ก่อนใช้งาน)
07.09.18   ผลสอบ หลักสูตรปกติ ภาค ฤดูร้อน/2560 (Login ก่อนใช้งาน)
07.09.18   ประเมินการสอน ภาค 3(ฤดูร้อน)/2560 (Login ก่อนใช้งาน)

กรกฎาคม 2561
22.07.18   ผลสอบประมวลความรู้ปากเปล่า ภาค 2/2561
16.07.18   ตารางสอบและรายชื่อเข้าสอบ ภาค 1/2561

มิถุนายน 2561
03.06.18   ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2561

พฤษภาคม 2561
25.05.18   ผลสอบประมวลความรู้ ภาค 2/2560
04.05.18   ลงทะเบียนเรียน ภาค 1/2561
04.05.18   ตารางสอบ ภาค 3(ฤดูร้อน)/2560
04.05.18   รายชื่อเข้าสอบ ภาค 3(ฤดูร้อน)/2560

เมษายน 2561
24.04.18   ผลสอบ ภาค 2/2560
19.04.18   ตารางสอบกลางภาค ภาค 3/2560
19.04.18   รายชื่อเข้าสอบกลางภาค ภาค 3/2560
07.04.18   ผลสอบวิชา ภาษาอังกฤษ ภาค1/2560
03.04.18   ตารางสอบ ภาคฤดูร้อน/2560
03.04.18   รายชื่อเข้าสอบ ภาคฤดูร้อน/2560

มีนาคม 2561
22.03.18   ตารางสอบ/รายชื่อ ภาค 3/2560
22.03.18   ประเมินการสอน ภาค 2/2560
17.03.18   รายชื่อผู้จบการศึกษา ภาค 2/2560
05.03.18   ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2560

มกราคม 2561
10.01.18   ผลสอบประมวลความรู้ ภาค 1/2560 (รอบ 2)
04.01.18   ตารางสอบปลายภาค ภาค 2/2560
04.01.18   รายชื่อเข้าสอบปลายภาค ภาค 2/2560
25.12.17   พิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558-2559

ธันวาคม 2560
21.12.17
   ลงทะเบียนเรียนภาค 3/2560 ตรี เรียนเสาร์อาทิตย์
09.12.17   ตารางสอบกลางภาค 2/2560 ตรี เรียนเสาร์อาทิตย์
09.12.17   รายชื่อเข้าสอบกลางภาค 2/2560 ตรี เรียนเสาร์อาทิตย์
01.12.17
   ตารางสอบกลางภาค 2/2560 ตรี ปกติ
01.12.17   รายชื่อเข้าสอบกลางภาค 2/2560 ตรี ปกติ

พฤศจิกายน 2560
28.11.17   ผลสอบ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ตรี ปกติ
28.11.17   ผลสอบ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ตรี ส.อา.
28.11.17   ผลสอบ ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ปริญญาโท
28.11.17   ประเมินการเรียนการสอน ภาค 1/59 ปริญญาโท
25.11.17
   รายชื่อเข้าสอบปลายภาค 2/2560 ส.อา.

ตุลาคม 2560
27.10.17   ประเมินการสอน ภาค 1/60
08.10.17   ลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2560

กันยายน 2560
22.09.17   ผลสอบประมวลความรู้ปากเปล่า
09.09.17   ตารางสอบปลายภาค 1/2560 ปกติ
09.09.17   รายชื่อเข้าสอบปลายภาค 1/2560 ปกติ

สิงหาคม 2560
16.08.17   ผลสอบประมวลความรู้ข้อเขียน รอบ 3 ภาค 2/2559
13.08.17   ผลสอบประมวลความรู้ข้อเขียน รอบ 2 ภาค 2/2559
04.08.17   กำหนดการสัมมนาวิชาการ ปริญญาโท
01.08.17   ตารางสอบปลายภาค ปริญญาโท

กรกฎาคม 2560
21.07.17   ผลสอบ ภาคการศึกษาที่ 2/2559
20.07.17   ผลสอบประมวลความรู้ข้อเขียน 2/2559
12.07.17   ตารางสอบกลางภาค 1/2560 ส.อา.
12.07.17   รายชื่อเข้าสอบกลางภาค 1/2560 ส.อา.
01.07.17   ตารางสอบกลางภาค 1/2560 ปกติ
01.07.17   รายชื่อเข้าสอบกลางภาค 1/2560 ปกติ

มิถุนายน 2560
24.06.17   รายชื่อผู้จบการศึกษา ภาค 2/2559
15.06.17   ประเมินการสอน ภาค 2/2559

พฤษภาคม 2560
25.05.17   ผลสอบ ภาค 1/2559