พฤศจิกายน 2560
28.11.17   ผลสอบ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ตรี ปกติ
28.11.17   ผลสอบ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ตรี ส.อา.
28.11.17   ผลสอบ ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ปริญญาโท
28.11.17   ประเมินการเรียนการสอน ภาค 1/59 ปริญญาโท
25.11.17
   รายชื่อเข้าสอบปลายภาค 2/2560 ส.อา.

ตุลาคม 2560
27.10.17   ประเมินการสอน ภาค 1/60
08.10.17   ลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2560

กันยายน 2560
22.09.17   ผลสอบประมวลความรู้ปากเปล่า
09.09.17   ตารางสอบปลายภาค 1/2560 ปกติ
09.09.17   รายชื่อเข้าสอบปลายภาค 1/2560 ปกติ

สิงหาคม 2560
16.08.17   ผลสอบประมวลความรู้ข้อเขียน รอบ 3 ภาค 2/2559
13.08.17   ผลสอบประมวลความรู้ข้อเขียน รอบ 2 ภาค 2/2559
04.08.17   กำหนดการสัมมนาวิชาการ ปริญญาโท
01.08.17   ตารางสอบปลายภาค ปริญญาโท

กรกฎาคม 2560
21.07.17   ผลสอบ ภาคการศึกษาที่ 2/2559
20.07.17   ผลสอบประมวลความรู้ข้อเขียน 2/2559
12.07.17   ตารางสอบกลางภาค 1/2560 ส.อา.
12.07.17   รายชื่อเข้าสอบกลางภาค 1/2560 ส.อา.
01.07.17   ตารางสอบกลางภาค 1/2560 ปกติ
01.07.17   รายชื่อเข้าสอบกลางภาค 1/2560 ปกติ

มิถุนายน 2560
24.06.17   รายชื่อผู้จบการศึกษา ภาค 2/2559
15.06.17   ประเมินการสอน ภาค 2/2559

พฤษภาคม 2560
25.05.17   ผลสอบ ภาค 1/2559