ทะเบียนและวัดผล

  ข่าวสาร/ประกาศ


25.12.63   ผลสอบ ปริญญาตรี หลักสูตรปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2563

10.10.63   ประกาศผลสอบประมวลความรู้ข้อเขียน ภาคการศึกษาที่ 1/2563

  ขั้นตอนการลงทะเบียน


 1. คลิกเลือกหลักสูตร
 2. ล็อกอินเข้าระบบ
 3. คลิก
 4. คลิก
 5. ตรวจสอบรายละเอียดและรายวิชา และคลิกปุ่ม
  *** การคลิกปุ่ม ยืนยัน จะเป็นการเพิ่มรายชื่อนักศึกษาลงในรายชื่อผู้ลงทะเบียนเรียน ซึ่งจะ ปรากฎในรายชื่อเข้าเรียน ***
 6. คลิก เพื่อ print เอกสารสำหรับการชำระเงิน
 7. ส่งเอกสารการชำระเงินที่ LINE มหาวิทยาลัยภาคกลาง (ID: @sky) 064 129 4576
หมายเหตุ:
 1. เมื่อหมดเขตการลงทะเบียนเรียน จะไม่สามารถยืนยันการลงทะเบียนได้
 2. เมื่อดำเนินการยืนยันการลงทะเบียนแล้ว จึงจะสามารถพิมพ์ใบ Teller Payment ได้
 3. หลังจากหมดเขตการลงทะเบียนเรียน ยังสามารถพิมพ์ใบ Teller Payment ได้
 4. นักศึกษาที่ไม่ได้ดำเนินการตามกำหนดเวลา ติดต่อที่มหาวิทยาลัย
*** นักศึกษาที่ประสบปัญหา/มีคำถามเกี่ยวกับการลงทะเบียน คลิก ที่นี่ ***

  ยื่นขอเอกสาร

บัณฑิต​ มหาบัณฑิต​ ที่มีความประสงค์จะขอรับเอกสาร​ ใบรายงานผลการศึกษา​ ใบรับรองการศึกษา​ ปริญญาบัตร​ ให้ดำเนินการ ดังนี้

 1. ส่งอีเมลมาที่ rujaka@gmail.com และระบุรายละเอียด ดังนี้
  1. รหัสนักศึกษา/เลขบัตรประชาชน
  2. ชื่อ-นามสกุล (ขณะที่กำลังศึกษา)
  3. คณะและสาขาวิชา
  4. ปีการศึกษาที่จบ (โดยประมาณ)
  5. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
  6. เอกสารที่ขอรับ
  7. เหตุผลที่ขอรับ
 2. แนบสำเนาบัตรประชาชน/passport
 3. รอการตอบกลับจากมหาวิทยาลัยทางอีเมลหรือโทรศัพท์

 1. คลิกเลือกหลักสูตร
 2. ล็อกอินเข้าระบบ

  username: รหัสนักศึกษา 7 หลัก (ปริญญาโท) / 9 หลัก (ปริญญาตรี)
  password: วันเดือนปีเกิด 8 หลัก (ตัวอย่าง 10 เมษายน 2542 = 1004252)
นักศึกษาที่เข้าระบบไม่ได้ คลิกที่

  เข้าระบบไม่ได้