UCT-RIS

UCT-RIS ระบบสารสนเทศงานวิจัย

News

รายชื่อวารสารที่เปิดรับบทความ

10.11.62

ประกาศทุนวิจัย

18.10.62

เกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่บทความวิชาการ

12.09.62

เกณฑ์การคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย

12.09.62

อบรมวิจัย

25.08.62

ระบบสืบค้นงานวิจัย

ชื่อเรื่อง:    

ระบบบริหารงานวิจัย

ยื่นข้อเสนอวิจัย ยื่นตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ทำสัญญา เบิกจ่ายเงินวิจัย ส่งรายงานวิจัย ติดตามความก้าวหน้างานวิจัย

ระบบจัดการงานวิจัย

นักวิจัย งานวิจัย บทความวิชาการ สารนิพนธ์ ผลงานตีพิมพ์ งานวิจัยชั้นเรียน