ปริญญาตรี
ที่ รายการ บัณฑิตชาย บัณฑิตหญิง บัณฑิตชาย เกียรตินิยม บัณฑิตหญิง เกียรตินิยม
1 ค่าวุฒิบัตร 1,800 1,800 1,800 1,800
2 ค่ารูปรับปริญญา และค่าจัดส่ง 1,000 1,000 1,300 1,300
3 ค่าอุปกรณ์แต่งกายชุดครุย 1,100 700 1,100 700
4 ค่าชุดครุย 1,800 1,800 1,800 1,800
รวม 5,700 5,300 6,000 5,600
ผู้ไม่เข้าร่วมพิธี คลิก ที่นี่
บัณฑิตศึกษา
ที่ รายการ มหาบัณฑิต ชาย ข้าราชการ มหาบัณฑิต ชาย เอกชน มหาบัณฑิต หญิง ข้าราชการ มหาบัณฑิต หญิง เอกชน
1 ค่าวุฒิบัตร 1,800 1,800 1,800 1,800
2 ค่ารูปรับปริญญา และค่าจัดส่ง 1,000 1,000 1,000 1,000
3 ค่าอุปกรณ์แต่งกายชุดครุย 700 1,100 700 700
4 ค่าชุดครุย 1,800 1,800 1,800 1,800
รวม 5,300 5,700 5,300 5,300