วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา  8.00 น.รายงานตัว
เวลา  8.30 น.สักการะหลวงพ่อเอก
เวลา  9.00 น.เข้าประจำที่นั่งบริเวณพิธีเพื่อรับฟังคำแนะนำและวิธีปฏิบัติในพิธีประสาทปริญญาบัตร
เวลา 10.30 น.ถ่ายรูปหมู่รวม รูปคณะ
เวลา 13.00 น.เข้าประจำที่นั่งบริเวณพิธีเพื่อเข้าร่วมพิธีซ้อมใหญ่

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา  8.00 น.รายงานตัว
เวลา  8.30 น.เดินแถวเข้าสู่บริเวณพิธี
เวลา 10.30 น.พิธีประสาทปริญญาบัตร

การแต่งกาย

บัณฑิตและมหาบัณฑิตชาย

ชุดราชประแตนท์ (ชุดขาว) สวมชุดครุย นำชุดราชประแตนท์มาด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยจัดเตรียมให้เฉพาะกระดุมและแผงคอ

บัณฑิตหญิง

ชุดนักศึกษา (เสื้อขาว กระโปรงสีกรมท่าความยาวเสมอเข่า) สวมชุดครุย

มหาบัณฑิตหญิง

เสื้อสูทสากล เสื้อเชิร์ตขาว และกระโปรงสีกรมท่าความยาวเสมอเข่า สวมชุดครุย

ข้าราชการ

ชุดปกติขาว สวมชุดครุย