มหาวิทยาลัยภาคกลาง

Contact  

ติดต่อเรา

โทรศัพท์: 06 1204 0562 | 0 5680 1829 | อ.กันหา 08 6523 4862
โทรสาร: 0 5680 1821
ตู้ ปณ.1 ปณ.สวรรค์วิถี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60001
932/1 หมู่ 9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
kanha1514@gmail.com   rujaka@gmail.com


Get in Touch