มหาวิทยาลัยภาคกลาง

Admissions

ทุนการศึกษา  

ทุนยอดอินทนิล (ทุนเรียนดีเยี่ยม)
ชำระค่าเล่าเรียน ภาคเรียนละ 3,000 บาท ตลอดหลักสูตร
คุณสมบัติ: ม.6 เกรดไม่ต่ำกว่า 3.20  ปวช./ปวส. เกรดไม่ต่ำกว่า 3.30
ทุนเรียนดี
ชำระค่าเล่าเรียน ภาคเรียนละ 5,000 บาท ตลอดหลักสูตร
คุณสมบัติ: ม.6 เกรดไม่ต่ำกว่า 3.00  ปวช./ปวส. เกรดไม่ต่ำกว่า 3.20
ทุนสถิรางกูร (ทุนช่วยพ่อแม่)
ชำระค่าเล่าเรียน ภาคเรียนละ 8,000 บาท ตลอดหลักสูตร
คุณสมบัติ: ไม่จำกัดเกรด

** ชำระค่าสมัครและค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,050 บาท
** ไม่มีเงื่อนไขการรักษาเกรด และการทำงานชดใช้ทุน
** ผู้ได้รับทุนยังคงกู้ยืมเงิน กยศ. ได้ตามสิทธิ์

มหาวิทยาลัยภาคกลางขอสงวนสิทธิ์จำนวนทุนที่ให้และการให้ทุนกับผู้ที่สมัครก่อนตามลำดับ