ประกาศ COVID-19

ประกาศการเรียนการสอนและกิจกรรม จากสถานการณ์ COVID-19

รายละเอียด

สมัครเรียน

รับสมัครนักศึกษา บัญชี บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ MBA MPA

รายละเอียด

หลักสูตร

มหาวิทยาลัยภาคกลางเปิดสอนหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี  สาขาการบริหารการเงินและการลงทุน  สาขาการบริหารการตลาดและโลจิสติกส์  สาขาการบริหารงานธุรกิจและบุคลากร   สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขานิติศาสตร์  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ระดับปริญญาโท หลักสูตร MBA MPA

สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
056 801 829
อีเมล

ปริญญาตรี   ปริญญาโท

สมัครเรียน


มหาวิทยาลัยภาคกลางเปิดรับสมัครนักศึกษาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลากหลายประเภท นักศึกษาสามารถใช้สิทธิ์กู้ยืม กยศ. ได้เต็มจำนวน คลิกดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่าง


ปริญญา
ตรี

      

ปริญญา
โท

      

ทุน
การศึกษา

      

สมัครเรียน
ออนไลน์

ติดต่อสอบถาม

สมัครเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

หลักสูตรปริญญาตรี เสาร์อาทิตย์

04.04.63

ประกาศระบบ E-learning ภาคการศึกษาที่ 3/2562

รายละเอียด

หลักสูตรปริญญาตรี ปกติ

03.04.63

ประกาศวิธีการใช้งานระบบ E-learning ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2562

รายละเอียด

การใช้งานเว็บไซต์

31.12.62

มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงเว็บไซต์ โดยนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานเพื่อเรียกดูข้อมูลโดยเลือกจากเมนู นักศึกษา UCT และล็อกอินเข้าระบบ

รายละเอียด

LINKS

รับปริญญา

ข่าวสาร ประกาศ รายงานตัวเข้ารับปริญญา ภาวะการมีงานทำ ภาพกิจกรรม

ปฏิทินการศึกษา

กำหนดการเปิดภาคการศึกษา สอบกลางภาค สอบปลายภาค สัมมนาวิชาการ กิจกรรม

ศิษย์เก่า

ข่าวสาร ลงทะเบียนศิษย์เก่า ทำเนียบศิษย์เก่า ภาวะการมีงานทำ โครงการ ภาพกิจกรรม

สำหรับบุคลากร

ข่าวสาร ข้อความ ระบบสารสนเทศวิจัย ระบบการจัดการความรู้ ประกันคุณภาพการศึกษา

ทะเบียนและวัดผล

ลงทะเบียน ผลสอบ แจ้งจบการศึกษา ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ขอใบรับรองการศึกษา

Sitemap

HOME รู้จัก ม.ภก. สมัครเรียน หลักสูตร คณะ links ติดต่อเรา นักศึกษา บุคลากร ม.ภก.

ภาพกิจกรรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด