วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครสวรรค์ รับสมัคร อาจารย์ประจำ สอนคอมพิวเตอร์ ระดับอาชีวศึกษา จบ ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/วิทยาการคอมพิวเตอร์/
สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ติดต่อสอบถาม 056 801 829 ส่งใบสมัครพร้อมประวัติทางอีเมลที่ rujaka@gmail.com

ข่าวสาร ม.ภก.

รายชื่อผู้จบการศึกษา ภาค 2/59


24.0617

รายชื่อผู้จบการศึกษา
ตรี ปกติ ภาค 2/2559


สอบปลายภาค 1/60


10.06.17

ประกาศตารางสอบ รายชื่อ
เข้าสอบ เสาร์อาทิตย์ 1/2560

ประเมินการสอน


25.05.17

ประเมินการสอน ภาค 2/2559
ปริญญาตรี (Login ก่อนใช้งาน)

ลงทะเบียนเรียน 1/60


22.05.17

ลงทะเบียนเรียนออนไลน์
ปริญญาตรี ปกติ ภาค 1/2560
(Login ก่อนใช้งาน)

รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

โทรศัพท์: 056 801-829 | 056 801-822-4 | 086 523 4862


มหาวิทยาลัยภาคกลาง กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ภาคเสาร์อาทิตย์ ปริญญาโท ปริญญาเอก หลักสูตร 4 ปี สามารถเทียบโอนรายวิชาจาก ปวส.
ติดต่อสอบถาม: อ.กันหา 086 523 4862   Email: kanha1514@gmail.com

คลิกที่นี่

สมัครเรียน