มหาวิทยาลัยภาคกลาง

News  

ข่าวสาร

ข่าวสาร ม.ภก.

24.04.18   ผลสอบ ภาค 2/2560
19.04.18   ตารางสอบกลางภาค ภาค 3/2560
19.04.18   รายชื่อเข้าสอบกลางภาค ภาค 3/2560
07.04.18   ผลสอบวิชา ภาษาอังกฤษ ภาค1/2560
03.04.18   ตารางสอบ ภาคฤดูร้อน/2560
03.04.18   รายชื่อเข้าสอบ ภาคฤดูร้อน/2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

22.02.18
         ฐานข้อมูลงานวิจัย

25.12.17
         พิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558-2559
มหาวิทยาลัยภาคกลาง จะจัดให้มีพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 และ 2559 ในวันอังคารที่ 13 และวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยภาคกลาง

18.08.17
         กิจกรรมสัมมนา BE YOUR OWN BOSS ลงทุนแฟรนไชส์อย่างไรให้สำเร็จ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 น. – 16.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท

12.08.17
         วันแม่แห่งชาติ 2560

26.07.17
         โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านคุ้งวารี