หลักสูตรปริญญาตรีเรียนเสาร์อาทิตย์

16.02.63

ดาวน์โหลด แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต สำหรับบัณฑิตที่จบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562

รายละเอียด

หลักสูตรปริญญาโท

15.02.63

กำหนดการสอบประมวลความรู้ข้อเขียน ภาคการศึกษาที่ 2/2562

รายละเอียด

การใช้งานเว็บไซต์

31.12.62

มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงเว็บไซต์ โดยนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานเพื่อเรียกดูข้อมูลโดยเลือกจากเมนู นักศึกษา UCT และล็อกอินเข้าระบบ

รายละเอียด
15.02.63 ตารางบรรยาย หลักสูตรปริญญาตรี เรียนเสาร์อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่ 3/2562 เปิดภาคการศึกษาวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

25.01.63 กำหนดการลงทะเบียนเรียน หลักสูตรปริญญาตรี เรียนเสาร์อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่ 3/2562 ระหว่างวันที่ 25 ถึง 30 มกราคม 2563

25.01.63กำหนดการสอบปลายภาค หลักสูตรปริญญาตรี เรียนเสาร์อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 1 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2563

25.12.62มหาวิทยาลัยภาคกลางจะจัดให้มีพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 และ 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 และวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยภาคกลาง

20.12.62เชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วม EXTRAVAGANZA ๒๐๒๐ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ลานยม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ ร่วมตักบาตรทำบุญ รับประทานอาหารร่วมกัน จับฉลากของขวัญ

16.12.62กำหนดการสอบกลางภาค ปริญญาตรี หลักสูตรปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 18-21 ธ.ค. 62 นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางสอบและรายชื่อได้ตั้งแต่วันนี้

06.12.62มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประกาศผลสอบระดับปริญญาโท นักศึกษาสามารถดูผลสอบได้ตั้งแต่วันนี้

04.12.62นักศึกษาสามารถเข้าประเมินการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ได้ตั้งแต่วันนี้

04.12.62มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประกาศผลสอบ ปริญญาตรี ปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 นักศึกษาสามารถดูผลสอบได้ตั้งแต่วันนี้

04.12.62มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประกาศผลสอบ ปริญญาตรี เรียนเสาร์อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 นักศึกษาสามารถดูผลสอบได้ตั้งแต่วันนี้