มหาวิทยาลัยภาคกลาง

News  

ข่าวสาร

ข่าวสาร ม.ภก.

01.11.19   ผลสอบประมวลความรู้ข้อเขียน ภาค 1/2562 รอบ 2
19.10.19   ตารางสอบประมวลความรู้ข้อเขียน รอบ 2
10.10.19   ลงทะเบียนเรียน หลักสูตรปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2562
23.09.19   ตารางสอบปลายภาค ปกติ ภาค 1/2562
21.09.19   ลงทะเบียนเรียน เสาร์อาทิตย์ ภาค 2/2562 (Login ก่อนใช้งาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

11.10.19   ผลสอบประมวลความรู้ข้อเขียน ภาคการศึกษาที่ 1/2562
15.05.19   ปรับกำหนดการสอบประมวลปากเปล่า ภาคการศึกษาที่ 3/2561

เดิม วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562
ใหม่ วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562
เนื่องด้วยตรงกับวันวิสาขบูชา

22.02.18
         ฐานข้อมูลงานวิจัย

25.12.17
         พิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558-2559
มหาวิทยาลัยภาคกลาง จะจัดให้มีพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 และ 2559 ในวันอังคารที่ 13 และวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยภาคกลาง

18.08.17
         กิจกรรมสัมมนา BE YOUR OWN BOSS ลงทุนแฟรนไชส์อย่างไรให้สำเร็จ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 น. – 16.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท

12.08.17
         วันแม่แห่งชาติ 2560

26.07.17
         โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านคุ้งวารี