มหาวิทยาลัยภาคกลาง

News  

ข่าวสาร

ข่าวสาร ม.ภก.

09.12.17   ตารางสอบกลางภาค 2/2560 ตรี เรียนเสาร์อาทิตย์
09.12.17   รายชื่อเข้าสอบกลางภาค 2/2560 ตรี เรียนเสาร์อาทิตย์
01.12.17
   ตารางสอบกลางภาค 2/2560 ตรี ปกติ
01.12.17   รายชื่อเข้าสอบกลางภาค 2/2560 ตรี ปกติ
28.11.17   ผลสอบ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ตรี ปกติ
28.11.17   ผลสอบ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ตรี ส.อา.
28.11.17   ผลสอบ ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ปริญญาโท
28.11.17   ประเมินการเรียนการสอน ภาค 1/59 ปริญญาโท

ข่าวประชาสัมพันธ์

18.08.17
         กิจกรรมสัมมนา BE YOUR OWN BOSS ลงทุนแฟรนไชส์อย่างไรให้สำเร็จ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 น. – 16.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท

12.08.17
         วันแม่แห่งชาติ 2560

26.07.17
         โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านคุ้งวารี