มหาวิทยาลัยภาคกลาง

News  

ข่าวสาร

ข่าวสาร ม.ภก.

16.08.17   ผลสอบประมวลความรู้ข้อเขียน รอบ 3 ภาค 2/2559
13.08.17   ผลสอบประมวลความรู้ข้อเขียน รอบ 2 ภาค 2/2559
04.08.17   กำหนดการสัมมนาวิชาการ ปริญญาโท
01.08.17   ตารางสอบปลายภาค ปริญญาโท
22.07.17   ตารางสอบปลายภาค 1/2560 ส.อา.
22.07.17   รายชื่อเข้าสอบปลายภาค 1/2560 ส.อา.

ข่าวประชาสัมพันธ์

18.08.17
         กิจกรรมสัมมนา BE YOUR OWN BOSS ลงทุนแฟรนไชส์อย่างไรให้สำเร็จ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 น. – 16.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท

12.08.17
         วันแม่แห่งชาติ 2560

26.07.17
         โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านคุ้งวารี