มหาวิทยาลัยภาคกลาง

News  

ข่าวสาร

ข่าวสาร ม.ภก.

04.12.18   ผลสอบประมวลความรู้ปากเปล่า ภาค 2/2561
04.12.18   ผลสอบ ภาค 1/2561 หลักสูตรปกติ
30.11.18   ตารางสอบ/รายชื่อเข้าสอบ ภาค 2/2561 เสาร์อาทิตย์
23.11.18   ผลสอบ ภาค 1/2561 เสาร์อาทิตย์
21.11.18   ผลสอบประมวลความรู้ รอบ 2 ภาค 2/2561
07.11.18   ตารางสอบประมวลความรู้ รอบ 2 ภาค 2/2561
02.11.18   ผลสอบประมวลความรู้ ภาค 2/2561
08.09.18   ลงทะเบียนเรียน เสาร์อาทิตย์ ภาค 2/2561 (Login ก่อนใช้งาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

22.02.18
         ฐานข้อมูลงานวิจัย

25.12.17
         พิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558-2559
มหาวิทยาลัยภาคกลาง จะจัดให้มีพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 และ 2559 ในวันอังคารที่ 13 และวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยภาคกลาง

18.08.17
         กิจกรรมสัมมนา BE YOUR OWN BOSS ลงทุนแฟรนไชส์อย่างไรให้สำเร็จ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 น. – 16.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท

12.08.17
         วันแม่แห่งชาติ 2560

26.07.17
         โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านคุ้งวารี