หลักสูตรตรีปกติ

25.12.63

ประกาศผลสอบ
ภาคการศึกษา 1/63

รายละเอียด

หลักสูตรตรีปกติ

19.12.63

ตารางสอบกลางภาค
ภาคการศึกษา 2/63

รายละเอียด

หลักสูตรตรีเสาร์อาทิตย์

03.12.63

ประกาศผลสอบร
ภาค 1/63

รายละเอียด
18.07.63 ผลสอบ ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2562 ปริญญาตรี ปกติ

21.07.63 ผลสอบ ภาคการศึกษา 3/2562 ปริญญาตรี เสาร์อาทิตย์

14.06.63 ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ปริญญาตรี เสาร์อาทิตย์

12.05.63 ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ปริญญาตรี ภาคปกติ

15.05.63 ผลสอบประมวลความรู้ปากเปล่า ภาคการศึกษาที่ 2/2562

08.05.63 เอกสารประกอบการเรียนการสอนออนไลน์ หล้กสูตรปริญญาโท

22.04.63 ประกาศผลสอบ ภาคการศึกษาที่ 2/2562

22.04.63 ประกาศประเมินการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2562

04.04.63 ประกาศระบบ E-learning ภาคการศึกษาที่ 3/2562 ปริญญาตรี เรียนเสาร์อาทิตย์

22.04.63 ประกาศผลสอบ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 หลักสูตร ปริญญาตรี ปกติ

03.04.63 ประกาศวิธีการใช้งานระบบ E-learning ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2562 ปริญญาตรี ปกติ

21.03.63 ประกาศผลสอบประมวลความรู้ข้อเขียน ภาคการศึกษาที่ 2/2562

17.03.63 ประกาศผลสอบ ระดับปริญญาโท 

04.03.63 กำหนดการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 3/2562 ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563

04.03.63 กำหนดการสอบประมวลความรู้ข้อเขียน ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2563

25.02.63 กำหนดการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563

16.02.63 ดาวน์โหลด แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต สำหรับบัณฑิตที่จบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562

15.02.63 กำหนดการสอบประมวลความรู้ข้อเขียน ภาคการศึกษาที่ 2/2562

15.02.63 ตารางบรรยาย หลักสูตรปริญญาตรี เรียนเสาร์อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่ 3/2562 เปิดภาคการศึกษาวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

25.01.63 กำหนดการลงทะเบียนเรียน หลักสูตรปริญญาตรี เรียนเสาร์อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่ 3/2562 ระหว่างวันที่ 25 ถึง 30 มกราคม 2563

25.01.63กำหนดการสอบปลายภาค หลักสูตรปริญญาตรี เรียนเสาร์อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 1 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2563

25.12.62มหาวิทยาลัยภาคกลางจะจัดให้มีพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 และ 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 และวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยภาคกลาง

20.12.62เชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วม EXTRAVAGANZA ๒๐๒๐ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ลานยม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ ร่วมตักบาตรทำบุญ รับประทานอาหารร่วมกัน จับฉลากของขวัญ

16.12.62กำหนดการสอบกลางภาค ปริญญาตรี หลักสูตรปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 18-21 ธ.ค. 62 นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางสอบและรายชื่อได้ตั้งแต่วันนี้

06.12.62มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประกาศผลสอบระดับปริญญาโท นักศึกษาสามารถดูผลสอบได้ตั้งแต่วันนี้

04.12.62นักศึกษาสามารถเข้าประเมินการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ได้ตั้งแต่วันนี้

04.12.62มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประกาศผลสอบ ปริญญาตรี ปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 นักศึกษาสามารถดูผลสอบได้ตั้งแต่วันนี้

04.12.62มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประกาศผลสอบ ปริญญาตรี เรียนเสาร์อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 นักศึกษาสามารถดูผลสอบได้ตั้งแต่วันนี้